Erhvervsinformatik til EUD/EUX er i luften

Erhvervsinformatik er et helt nyt fag, og det stiller selvfølgelig krav til et undervisningsmateriale, der skal give et sikkert stillads for både undervisere og elever.

Systime udgiver Erhvervsinformatik til EUD/EUX, der henvender sig til alle indgange på erhvervsuddannelserne, der har faget på skemaet enten som obligatorisk fag, som valgfag eller med kompetencer fra faget i uddannelsen.

Såvel undervisere som elever på det merkantile erhvervsuddannelser og på data- og kommunikationsuddannelsen, elektriker på EUX-delen, VVS-energi, bygnings- og møbelsnedker, industrioperator, forsyningsoperatør, procesoperatør på EUX, ejendomsservicetekniker, hospitalteknisk assistent, vil finde motiverende indhold at plukke i:

  • Teori knyttet op på eksempler fra brancher
  • Øvelser undervejs i teorigennemgangen
  • Opgaver (med vejledende løsninger) – herunder flere interaktive af slagsen
  • Projekter (rettet mod hovedområder)

Udgivelsen vil udvikle sig over det kommende skoleår, efterhånden som faget finder sin form. Fokus er på inddragelse af brugernes inputs og erfaringer.

Allerede d. 1. september åbner vi for nye elementer i bogen:

  • Refleksionsspørgsmål i starten af alle kapitler. Refleksionsspørgsmålene åbner kapitlet, trækker på elevernes forforståelse og lægger op til dynamik i undervisningen.
  • 5 skarpe opsamlende spørgsmål i tilknytning til kapitlernes opgaveafsnit, der kan bruges til evaluering og opsamling.

Henover efteråret kommer flere projekter og hands on-opgaver til databaseafsnittet til.

Bemærk, at IT til EUD/EUX ikke længere opdateres. Der er dog fortsat adgang frem til august 2021, omend udgivelsen ikke dækker gældende læreplan.


Vis alle nyheder