Nyt kapitel om Engineering i Problemer og teknologi iBog®

Problemer og teknologi iBog® er i sommerens løb blevet udvidet med et kapitel om 'Engineering - naturvidenskab, teknologi og innovation'.

Kapitlet Engineering - naturvidenskab, teknologi og innovation er rettet mod undervisning i engineering-forløb på stx og hf, som ramme for innovation i studieretningsprojektet på stx, samt valgfaget Teknologi C.

Kapitlet omhandler sammenhængen mellem begreberne engineering, naturvidenskab, teknologi, innovation og produktudvikling; og giver en ramme for engineering-projekter i form af produktudvikling som en systematisk og iterativ proces.

Kapitlet er opbygget med en progression med udgangspunkt i forståelse af begreber over engineering-opgaver til engineering-projekter.

Til faget Teknologi B på htx er der tilføjet eksempler på de forskellige dele af teknologirapporten.


Vis alle nyheder