Grundforløb til samfundsfag er udkommet

Udgivelsen er netop udkommet og tager afsæt i kernestofområdet identitetsdannelse og socialisering.

Grundforløb til samfundsfag – Udgivelsen tager afsæt i kernestofområdet identitetsdannelse og socialisering.

Grundforløb til samfundsfag er, som titlen antyder, lavet til grundforløbet i samfundsfag, men anbefales også som et let tilgængeligt sociologiforløb til samfundsfag.

Materialets tematiske omdrejningspunkt er spørgsmålet; hvem er jeg – og hvorfor? – aktuelle vilkår for unges identitetsdannelse.

Hvert af de 8 kapitler indeholder videoer, som inviterer eleven indenfor og giver en fælles forforståelse med de vigtigste problemstillinger, modeller og begreber, som der skal arbejdes med i øvelserne. De digitale dele understøtter en motiverende og aktiverende introduktion til faget.

Se eksempel på en video fra kapitel 2. Hvorfor er jeg, som jeg er, og gør som jeg gør?, hvor medforfatter Line Bjerre Kristensen forklarer om socialisering, grupper og roller – og det begrebsapparat, der knytter sig hertil.

Derudover indeholder alle kapitler materialer forbeholdt underviseren. Det drejer sig om lektionsplaner samt præsentationer, som er lige til at downloade, tilrette og bruge i undervisningen.


Vis alle nyheder