På vej: Innovationsspillet – nyt læremiddel til repetition, overblik og kreativitet

Nyt koncept supplerer de større grundbogssystemer.

Innovation – Lærebog om innovative processer i virksomheder og samfundet.

Systimes første innovationsudgivelse Innovation.systime.dk udgår i skoleåret 20-21 og erstattes af en helt ny iBog®, som er udviklet til at supplere de større grundbøger i faget.

Hovedsigtet er at understøtte overblik og individuelle forståelser af fagets kreative elementer – primært med introduktionen af et helt nyt fagligt og pædagogisk innovationsspil.

Desuden vil udgivelsen rumme kortfattede opslag om innovationsfaglige emner samt en række 'pains og andre innovationsudfordringer'.

Nytænkningen af udgivelsen er i mål 1. november 2020.


Vis alle nyheder