iSamf – aktuel med ny opgave om corona og EU-samarbejdet

iSamf starter det nye skoleår med en ny aktuel opgave, som sætter fokus på EU og de udfordringer, der kan være, når landene skal nå til enighed om vanskelige udfordringer.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Sommeren 2020 har været præget af corona, og det har sat sine spor på stort set alle dele af samfundet i størstedelen af verden.

Epidemien har også præget samarbejdet i EU, hvor alle lande har været ramt, men konsekvenserne har været forskellige. Det fik forskellene og uenighederne mellem landene til at bryde ud med stor tydelighed, især da budgettet for EU og en genopretningsplan skulle forhandles på plads.

Opgaven EU – Budget og genopretningsfond giver mulighed for at arbejde med både EU og nogle af konsekvenserne ved coronakrisen.


Vis alle nyheder