Stil skarpt på erhvervsinformatik med 5 skarpe

Opgavekonceptet, som er genkendeligt fra andre udgivelser til EUD/EUX, sigter mod, at eleven fokuserer på begreber og modeller i det enkelte kapitel.

Find 5 skarpe til kapitlet som det første i alle opgaveafsnit.

Brug de 5 skarpe til repetition når et kapitel skal "lukkes" eller som en del af portfolio – eller til par- og gruppearbejde.

I konceptet finder den validerede underviser selvfølgelig vejledende løsninger med lærertips til løsning.

Udgivelsen rummer en variation af opgavetyper:

 • Tour de iBog
 • Refleksionsspørgsmål
 • Parringsopgaver
 • Diskussionsopgaver
 • Øvelser
 • 5 skarpe
 • Videoopgaver
 • Podcastopgaver
 • Hands-on opgaver
 • Klikspil
 • Projekter.

Læs mere om opgavetyperne og deres anvendelsesmuligheder i området Til Pluslærere.


Vis alle nyheder