Politiske, sociale og økonomiske perspektiver på bæredygtighed. NYT materiale på vej!

Ny temabog på vej til samfundsfag om bæredygtighed.

Bæredygtighed – en samfundsfaglig temabog om verdensmålene skiller sig ud ved at have alle vinklerne med. Den giver eleverne noget at arbejde med.

Her behandles bæredygtighed ikke bare ud fra miljømæssige, sociale og økonomiske perspektiver. Vi får også indblik i international politik og mulighederne for konkret handling.

Dilemmaerne bliver tydelige og konkrete for eleverne i arbejdet med PBL-udfordringer og beregningsopgaver mv. Desuden bliver der lagt op til elevernes egen handling og kritisk brug af samfundsfaglig viden.

Udgivelsen er planlagt til at udkomme ultimo 2020.


Vis alle nyheder