Mrs. Dalloway – klar til undervisningen

Så er anden roman i serien med didaktiserede værker til engelsk udkommet og klar til brug i undervisningen.

Mrs. Dalloway er et af de mest kendte modernistiske værker og er specielt kendt for brugen af fortælleteknikken stream of consciousness.

Som de øvrige værker i serien er Mrs. Dalloway bygget op i en ramme med:

  • forfatterbiografi
  • litterær periode
  • opgaver i tilknytning til romanen
  • analysemodel
  • kritiske analysemetoder.

Udover de mere klassiske opgavetyper som fx characterization, narrator og setting, er der knyttet et tema til hver af de 10 dele, romanen er delt op i. Temaerne giver eleven en anden indgangsvinkel til læsningen og sætter romanen i et samtidigt samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv samt trækker tråde op til nutiden.

Se og brug udgivelsen allerede nu.

God fornøjelse.


Vis alle nyheder