Ny SRP/SOP fik en fin debut

Den mundtlige del af SRP/SOP har bestået sin første prøve med pil opad. Formålet blev indfriet. Men hvilke erfaringer har lærere og ledelse gjort undervejs. Hvad fungerede; hvad skal revideres?

Allerede mens de første studenterfester var i gang, begyndte lærere og skoleledere at evaluere på den viden, de havde høstet under premieren på de mundtlige prøver i SRP og SOP. Og selvom corona har lagt hindringer i vejen for en endelig vurdering, så ser man allerede nu en tendens, og den er positiv trods behovet for småjusteringer og afklaringer.

“Den mundtlige SRP er en god eksamensform med store fordele. Intentionen, det at få mulighed for at mærke, om eleven forstår det, der står i opgaven, at høre eleven i sit eget sprog folde stoffet ud, det fungerer rigtig godt”, siger Pernille Laier som konklusion på de eksamener, som hun inden sommerferien var eksaminator på. Hun underviser til dagligt i dansk og historie på Svendborg Gymnasium.

Også Marianne Benoni, der underviser i matematik og psykologi på Aarhus Katedralskole, synes, at den mundtlige prøve er oplagt og i høj grad har vist sit værd i sommer.

“Jeg har givet en langt mere rimelig vurdering af SRP end tidligere”, siger hun.

Læs resten af artiklen her: Ny SRP/SOP fik en fin debut


Vis alle nyheder