Corona kan blive et digitalt vendepunkt på stx

Undersøgelser har vist, at nødundervisningen i foråret var en stor udfordring på skolerne. Eleverne følte sig ikke set, og der blev brugt tid med at finde ud af det tekniske. Men en ny undersøgelse, der dykker ned i den konkrete anvendelse – og ikke fokuserer så meget på de subjektive vurderinger – viser et opmuntrende billede af undervisernes håndtering af krisen.

”Alternativerne havde været værre!” Sådan sammenfatter mange undervisere på stx deres erfaringer med overgangen til digitale undervisningsmaterialer. Erfaringerne fra foråret og de første måneders undervisning efter sommerferien 2020 viser, at stx-underviserne har været hurtige og effektive i arbejdet med at gå fra nødundervisning til egentlig hybrid undervisning, der tilpasser sig de muligheder regeringen og sundhedsmyndighederne giver.

Teams, Zoom, Nearpod, Discord og Google Meet lagde de funktionelle rammer for undervisningen. Og da de tekniske rammer for kommunikationen var på plads, åbnede uddannelsesforlagene op for deres digitale undervisningsmaterialer. Efter få uger var over 200 skoler tilmeldt en aftale, der betød, at alle elever og undervisere kunne bruge materialerne i det såkaldte iBibliotek®. En digital platform, der indeholder 470 digitale titler til ungdomsuddannelserne fra fire danske undervisningsforlag. I alt kom 66.000 nye brugere på iBiblioteket i de tre først uger af nedlukningen, og tilsammen havde de 800.000 sidevisninger om ugen i gennemsnit.

Næsten alle de skoler, der tilmeldte sig ordningen med gratis adgang til digitale bøger, var almene gymnasier. Handelsgymnasierne og de tekniske gymnasier er i vid udstrækning allerede gået over til digitale undervisningsmaterialer og en del af ordningen/iBiblioteket.

Læs hele artiklen på sysTIMES.dk: Corona kan blive et digitalt vendepunkt på stx


Vis alle nyheder