Ny opdatering på vej til 'Tyskland – en grundbog i politik og økonomi'

Opdateringen rummer bl.a. nyt navn, ændret struktur og et nyt kapitel.

Vi er i fuld gang med opdateringen af Tyskland – en grundbog i politik og økonomi. For det første får den navneforandring til Tyskland – politik, økonomi og samfund. For det andet er strukturen ændret, for det tredje er den udvidet med et kapitel og diverse underkapitler. For det fjerde er der opdateret hele vejen igennem med nye kort og ny statistik. Strukturen kommer til at se således ud:

  1. Fra stammefolk til kejserrige
  2. Fra Weimar-republik til Stunde Null
  3. Vesttyskland og DDR
  4. Det tyske samfund
  5. Tysk føderalisme
  6. Tysklands politiske partier
  7. Tysklands økonomiske system
  8. Tyskland og omverdenen

Den nye udgave af iBogen går i luften d. 9. oktober 2020.

De "gamle" kapitler bliver fortsat tilgængelige i et arkiv nederst i iBogen. Alle links er uændrede – så henvisninger fra fx undervisningsplaner til materiale i arkivet stadig fungerer, men vil henvise til udgået materiale efter d 9. oktober 2020.


Vis alle nyheder