Den digitale værktøjskasse er styrket på stx

Man siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også nødundervisningen i foråret. Selvom situationen var kritisk og kaotisk, så tager skolerne også noget godt med derfra. Vi har talt med et par ledere og en lærer om lyspunkter i en mørk tid.

Der er ikke meget godt at sige om corona, men når man taler med lærere og ledere på gymnasierne rundt i landet, så har forårets skolenedlukning trods mange frustrationer medført nogle positive ting, som skolerne kan tage med videre. Særligt har online platforme vist sig at have fordele i forskellige sammenhænge, og så har elevernes syn og tilknytning til skolen profiteret af nedlukningen.

Virtuel vejledning

På Brøndby Gymnasium nåede medarbejderne lige at snuse til Teams, før skolerne lukkede ned den 11. marts, og det var heldigt, mener Sanne Midtgaard, vicerektor på Brøndby Gymnasium, for netop Teams blev skelettet i skolens undervisning. Den erfaringen, lærere og ledelse opbyggede i coronatiden, tager de med sig fremover.

“Vi vil ikke tilbage til ren online, men der er nogle redskaber i Teams, der med fordel kan bruges didaktisk fremover”, siger hun og fremhæver blandt andet den én-til-én kontakt, som eleverne fik i forbindelse med de større skriftlige opgaver.

“Vi fik indtryk af, at netop én-til-én kontakten fungerede virkelig godt. Eleverne brugte i høj grad vejledningen og satte pris på, at de hurtigt kunne få svar på, hvordan de kunne komme videre. Under normale omstændigheder ville vi have haft skriveværksteder på skolen, hvor eleverne ville kunne få fat i en lærer, men med lærerne kun et klik væk, blev det virtuelle møde en succes. Den fremgangsmåde vil vi gerne køre videre med, også fordi den giver lærerne mulighed for at følge op på eleverne samtidig”, forklarer Sanne Midtgaard.

Læs artiklen Den digitale værktøjskasse er styrket på stx i sin fulde længe på sysTIMES


Vis alle nyheder