Fede forløb rettet mod international økonomi og innovation

Faktisk er der hele 19 forløb direkte henvendt mod international økonomi og 14 forløb til innovation i udgivelsen Business i Afrika – lige til at bruge i din undervisning.

Business i Afrika består af 4 kapitler med flere undervisningsforløb tilknyttet hvert kapitel. Til hvert forløb er der udarbejdet en detaljeret lærervejledning, som også peger ind i andre iBøger®, bl.a. International økonomi A og International økonomi B, Deleøkonomi – platformsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Innovationsgrundbogen C-B og INNO. Foruden et hav af artikler, rapporter og videoer.

Undervisningsforløbene til international økonomi (eks.: IØ-forløb til kap. 1) er i vid udstrækning udformet som problembaserede læringsforløb, hvorimod innovationsforløbene (eks.: INNO-forløb til kap. 3) er af mere blandet karakter.

iBogen byder desuden på videoportrætter af unge entreprenante kenyanere, der fortæller om deres muligheder, drømme og ambitioner, samt portrætter af repræsentanter for danske virksomheder og NGO’er, der fortæller om værdien af partnerskaber.

Tre af forløbene til international økonomi og to af innovationsforløbene er også lavet som iForløb.

iForløb: Befolkningstilvækst og økonomi (IØ)

iForløb: Det globale arbejdsmarked og digital offshoring (IØ)

iForløb: Økonomi og ligestilling (IØ)

iForløb: Bæredygtighed gennem partnerskaber (INNO)

iForløb: Dansk iværksætter skaber Afrikas spotify (INNO)

Alle forløbene er udarbejdet af underviser og forfatter Nina Knudsbo.


Vis alle nyheder