Sæt fokus på caseeksamen i samfundsfag

Som efteråret skrider frem, bliver det aktuelt at forberede eleverne til caseeksamen. Uanset valg af virksomhed skal eleverne sættes ind i den særlige disciplin, det er at gå til eksamen.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Caseformen er ny for eleverne på GF1, hvilket kræver særlig opmærksom, så eleverne bliver klædt på til både caseundervisningsdagen og eksamen.
iSamf er nu klar med eksempler på eksamensopgaver med afsæt i Dagrofa og JYSK.

Opgaverne giver mulighed for at arbejde med emner som politik, økonomi, internationale forhold og bæredygtighed.

Til hver caseopgave findes fem arbejdsopgaver. Det er en mulighed at sortere i disse eller supplere med egne opgaver, så de passer til elevernes niveau og klassens arbejdsform.

Begge virksomheder er præsenteret som casevirksomhed i udgivelsen Studievaner på EUD/EUX.

Med tilføjelsen af de nye caseopgaver har vi samtidig valgt at lade opgaver til HTH og Sanistål udgå.


Vis alle nyheder