USF og iForløb til USF er ført ajour

Både iBogen og iForløbene til detail, handel og kontor har fået en justering, så der trækkes på de nyeste versioner af grundbøgerne.

Tjek oversigten på forsiden af USF og læs flere detaljer på systime.dk om de i alt 12 iForløb til USF.

Blandt opdateringerne kan nævnes:

Opbygningen

Vi minder om opbygningen af USF-materialet, der er opbygget i 5 moduler – svarende til 5 ugers undervisning.

Materialet kan bruges fleksibelt og retter sig mod undervisning i retningerne detail, handel, kontor og event efter samme struktur.

De 5 moduler er yderligere inddelt i 5 trin – hver svarende til én dags undervisning. Det giver skolerne mulighed for at tilrettelægge USF efter behov, idet der kan afvikles USF på faste ugedage, i hele uger eller efter helt andre lokale principper.

God fornøjelse med det dugfriske materiale.

Forslag til dagligt skema

I lærerområdet finder du flere anvisninger og gode råd til afviklingen.

Fx kan formiddagen udnyttes til workshops, mens eftermiddagen foregår i virksomhedsgrupper og afsluttes med quiz og logbog.


Vis alle nyheder