Gratis WEBINAR med inspiration til billedkunstlærere

Få ny inspiration til at tilrettelægge undervisningen i billedkunst.

Oplægsholderne fortæller om, hvordan undervisningen i billedkunst kan tilrettelægges, så eleverne er klædt optimalt på til Kørners Kunstkonkurrence 2021 om AFTRYK.

Webinaret giver inspiration til, hvordan vi pirrer elevernes/kursisternes nysgerrighed og træner dem i en åben og undersøgende tilgang til kunst og visuel kultur – både i det teoretiske arbejde og i det praktiske arbejde med æstetiske, innovative og kreative processer.

Oplægsholdere:
Lise Mark, tidligere lektor i billedkunst, design og arkitektur og engelsk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Kunstens stemmer og nu projektleder ved Systime.
Stine Gørup Sørensen, Adjunkt i billedkunst, design og arkitektur og dansk på Svendborg Gymnasium. Bestyrelsesmedlem i Billedkunst- og Designlærerforeningen.

Tid og sted:
Onsdag den 18/11, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.


Vis alle nyheder