Gratis WEBINAR med inspiration til historielærere

Få inspiration til at tilrettelægge undervisningen i historie.

Temabogen Globalisering 1850-1914 udvides i 2021 med nye lande på skemaet: Frankrig, Østrig-Ungarn samt Kina.

Forfatter og lektor Martin Husted fra Risskov Gymnasium sætter fokus på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget, ikke mindst i forbindelse med de større opgaver, kan gribes an. Webinaret fokuserer på de nye pinde i læreplanen, bl.a. politisk udvikling og ligestilling mellem kønnene.

Oplægsholder:
Martin A. Husted, lektor på Risskov gymnasium, cand.mag. i historie og cand.mag. i filosofi og samfundsfag. Forfatter til Globalisering 1850-1914 på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 18/11, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.


Vis alle nyheder