Modeller i Afsætning F-C til EUD/EUX forklares nu i videoformat

På få minutter forklares teorien, der underbygges med eksempler.

Det digitale format af Afsætning F-C til EUD/EUX understøttes nu af spritnye videoer, der forklarer centrale modeller i faget. Her lærer eleverne, mens de lytter, ser og oplever.

Tag et tjek af videoerne:

Brug videoerne i flere sammenhænge:

  • Giv eleverne videolektie for, der introducerer emnet.
  • Åbn lektionen med en video, der sætter scenen og fokuserer på emnet.
  • Brug videoen som introduktion til opgaver og casearbejde.
  • Luk lektionen/emnet med en videorepetition, der samler op på læringsmål.
  • Luk lektionen med en teaser til næste dags tema.

Guide2know har produceret videoerne.

Vi håber, eleverne opnår endnu bedre læring ved brug af videoerne i undervisningen.


Vis alle nyheder