Se videoformatet for modeller i Handel og kundeservice

På få minutter forklares teorien, der underbygges med eksempler.

Det digitale format i Handel og kundeservice understøttes nu af spritnye videoer, der forklarer centrale modeller.

Her finder elever, der bedst lærer, mens de lytter og ser, ny motivation.

Tag et tjek af videoerne:

Brug videoerne i flere sammenhænge:

  • Giv eleverne videolektie for, der introducerer emnet.
  • Åbn lektionen med en video, der sætter scenen og fokuserer på emnet.
  • Brug videoen som introduktion til opgaver og casearbejde.
  • Bed eleverne tjekke en model/metode, når de er i praktik i virksomheden. Videoerne er selvfølgelig brugpare på alle devices.
  • Luk lektionen/emnet med en videorepetition, der samler op på læringsmål.
  • Luk lektionen med en teaser til næste dags tema.

Guide2know har produceret videoerne.

Vi håber, eleverne får glæde og bedre læring ud af videoerne.


Vis alle nyheder