Tjek nyt indhold om familietyper i avu SAMF G

– og find ud af hvilken familietype, du selv er en del af. Oplev også, hvordan familier kan kategoriseres alt efter graden af frihed og fællesskab.

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Forfatter Helle Hauge Bülow har opbygget et spritnyt afsnit om familietyper på baggrund af en brugerhenvendelse, der pegede på et behov, jnf. læreplan og vejledning til faget.

  • Er en person, der bor alene, egentlig også en famlilie?
  • Hvor mange børn under 18 bor ikke hjemme?
  • Hvad er en svingdørsfamilie?

Det er bare nogle af de spørgsmål, kursisterne får svar på, når de arbejder med fokusspørgsmål, teori og modeller samt 'Hvad mener du-spørgsmål' til det nye afsnit.

Afprøv samtidig den avancerede og interaktive familiegenerator, der på basis af data fra Danmarks Statistik giver et overblik over de forskellige familietyper, der findes i Danmark.


Vis alle nyheder