Hudens værk – ny temabog til dansk

Udgivelsen undersøger aktuelle spørgsmål om hudfarve, krop og identitet og sætter dem i et bredere kulturhistorisk lys.

Hudens værk - hudfarve, nøgenhed, tatoveringer – Ud fra et bredt udvalg af kulturelle udtryk undersøges forskellige sider af hudens betydning: samspillet mellem krop og kultur, hudfarve, nøgenhed og tatoveringer.

Huden er kroppens største organ og udgør membranen mellem jeget og verden. Hudens værk undersøger hudens mangfoldige eksistentielle og sociale betydning.

Hudfarve er således igen blevet en central kulturel kampplads. Men også fx den rynkede og arrede hud, nøgenhed og tatoveringer er socialt og kulturelt kodet.

Hudens værk handler netop om at læse huden; om at undersøge, hvad sociale forhold, kulturelle vaner, køn, etnicitet og alder skriver på hudens tavle. Den er således ikke en bog om hudens biologi, men om alt det, huden fortæller om mennesker og kulturer til forskellige tider og på forskellige steder.

Bogen arbejder på tværs af danskfagets litterære, sproglige og mediemæssige perspektiver og inddrager et bredt udvalg af kulturelle udtryk: skønlitteratur, kunst, reklamer, kampagner, popsange, musikvideoer, film, foto samt ikke mindst huden som tekst.

Hudens værk består af fire kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden:

  • Første kapitel, Hudens sociale biologi, handler om samspillet mellem biologi og kultur, krop og eksistens.
  • Andet kapitel, Hudfarve, handler om hudens farve, raceforestillinger og kultur- og hverdagsracisme.
  • Tredje kapitel, Den nøgne hud, handler om mellemkrigstidens dyrkelse af det nøgne, naturlige og skamfrie menneske, om nazismens legemskult og om den nøgne hud i vor egen tid.
  • Fjerde kapitel, Den tatoverede hud, handler om tatoveringernes historie og betydning fra traditionelle samfund til vor tid.

iBogen udkommer til i slutningen af november, papirbogen til januar.


Vis alle nyheder