Teoretisk grundlag til studieområdet HHX

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til studieområdet på hhx.

Anvendelse
Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til studieområdet på hhx er tænkt til brug i arbejdet med kultur og sprog i studieområdet på hhx.

Udgivelsen er egnet til SO-forløbenes indledende faser, hvor eleverne tilegner sig viden om metode og teori, der er relevant for analyse af kultur og sprog. Herudover er udgivelsen anvendelig som en teoretisk og praktisk grundbog for eleverne i forbindelse med deres analyser og metodeovervejelser undervejs i projekterne.

Indhold
Udgivelsens første del indeholder fem kapitler, der gennemgår teori om kultur og sprog og relevante analysemodeller til analyse af kultur og sprog.

Bogens anden del indeholder en række cases baseret på originale artikler/tekster, som man kan øve sig på, når man skal analysere kultur og sprog.

Med venlig hilsen

Forfatterne


Vis alle nyheder