Læs om opdateringen af Psykologiens veje (Læreplan 2017)

Psykologiens veje bliver opdateres til den nye læreplan 2017, og samtidig bliver bogen opdateret med nye afsnit og med revisioner af flere af kapitlerne. Her følger nogle af de afgørende ændringer. Hvis du har forslag eller indvendinger til ændringer, må du endelig sige til.
 1. Et nyt indledningskapitel præsenterer forholdet mellem common sense psykologi og videnskabelig psykologi.
 2. Der kommer et helt nyt kapitel om metoder, der skelner mellem forskellige typer af kvalitative og kvantitative metoder og giver eleven redskaber til kritisk vurdering af undersøgelser.
 3. Mange af de allerede eksisterende undersøgelser i bogen er blevet opdateret, så de bedre kan anvendes til at diskutere metode, og nye undersøgelser er af samme årsag kommet til i flere af kapitlerne.
 4. Kapitlet om udviklingspsykologi er blevet tilføjet en diskussion af forholdet mellem faseteori og empirisk udviklingspsykologi.
 5. Psykoanalysen har fået mindre plads, men er stadig med i bogen.
 6. Kapitlet om stress afsluttes nu med et afsnit om copingstrategier.
 7. Kapitlet om socialpsykologi er blevet tilføjet et afsnit om filterbobler og ekkokamre og afsluttes nu med to afsnit om henholdsvis attribution og social sammenligningsteori.
 8. Kapitlet om kognitiv psykologi har fået tilføjet et afsnit om sociale medier og delvis opmærksomhed.
 9. Kapitlet om kommunikation har fået en større afsnit om brugen af digitale medier i hverdagen, mens afsnittet om Smalltalk og Facework udgår, men bevares som supplerende tekster i iBogen.
 10. I kapitlet om eksistentiel og humanistisk psykologi udgår afsnittet om Yalom, men bevares som supplerende tekst i iBogen.
 11. Kapitlerne om psykiske kriser og psykiske lidelser udgår i den trykte bog, men føres videre i ibogen.
 12. Kapitlet om neuropsykologi mister afsnittet om MacLeans teori om den triune hjerne, da meget forskning efterhånden peger på dens utilstrækkelighed.
 13. Kapitlet om behavioristisk læringsteori har fået et afsnit om Banduras Bobo-doll eksperiment.
 14. Kapitlet om ondskab kommer nu med i den trykte bog. Det betyder, at afsnittet om Milgrams eksperiment nu optræder her og ikke i kapitlet om socialpsykologi.

Log dig ind på den reviderede version af Psykologiens veje med din MinKonto og læs med.

Den nye iBogsversion forventes at være færdig til skolestart. Den trykte udgave ( 3. udgave) forventes klar september 2018.


Vis alle nyheder