Klimaøkonomi næsten klar

Med Klimaøkonomi giver Anders Hansen et godt bud på, hvordan man kan tage hul på klimakrise og grøn omstilling i IØ og samfundsfag.

Klimaøkonomi er en projektbog, som skal tjene som afsæt for elever og studerende til at stille spørgsmål og selv forsøge at finde svar på dem. Det er forklaringen på, at underoverskrifterne i kapitel 1-3 er formuleret som spørgsmål,

Del 1 er en introduktion til udfordringerne med grøn omstilling. Del 2 skal ses som ressourcerum, hvor elever og studerende kan gå i dybden med relevante problemstillinger - efter at de har været igennem introduktionen i del 1.

For at forstå den grønne omstilling af verdensøkonomien, må de økonomiske perspektiver kombineres med andre perspektiver. Klimaøkonomi lægger derfor også op til projektforløb, der involverer naturvidenskabelige fag (drivhuseffekten, global opvarmning, energiberegninger), innovation (innovatorer, industriel læring), afsætning (virksomhedsstrategier), virksomhedsøkonomi (omkostninger ved produktion af elektricitet), historie (den første og den anden industrielle revolution), samfundsfag (den politiske proces), filosofi (intergenerationel etik) osv.

Det er ambitiøst at give sig i kast med vor tids formentlig største udfordring i en relativt kort temabog. Men det er ikke desto mindre det som forfatter Anders Hansen har gjort.


Vis alle nyheder