Ny grundbog på vej til samfundsfag

Samfundsfag på tværs er en ny grundbog til samfundsfag på C-niveau, der understøtter kravene i den nye læreplan.

Samfundsfag på tværs er bygget op omkring fire centrale temaer: ‘Køn i det senmoderne samfund’, ‘Ulighed og velfærd’, ‘Indvandring og integration’ og ‘Klimakrisen og Danmark’ og åbner derfor også op for tematisk undervisning gennem hele undervisningen på C-niveau. De fire temaer dækker tilsammen den nye læreplan til C-niveau, idet hvert af bogens fire temaer behandles ud fra en sociologisk, politologisk og økonomisk vinkel. Samfundsfag på tværs dækker også det nye grundforløb.

Alle kapitler vil indeholde et udvalg af arbejdsopgaver og elevaktiverende og kreative øvelser, så man som underviser får god mulighed for at variere undervisningen undervejs.

Udgivelsen er planlagt til at udkomme som iBog® til sommer og som trykt bog efterfølgende.


Vis alle nyheder