Nyttigt værktøj til SRP og SOP

Den tværfaglige bog Kritisk tænkning er særlig nyttig netop nu som værktøj til SRP og SOP.

I større skriftlige opgaver om SRP og SOP er det et vigtigt element at reflektere over den viden, man bruger og kommer frem til. Det er vigtigt at kunne forholde sig kritisk til viden og være skarp på sine argumenter, så man undgår vage definitioner, uklarheder i argumentationer, forhastede konklusioner, forkerte generaliseringer og at man er dogmatisk. Men nu er der hjælp at hente.

Den overskuelige og letlæste bog Kritisk tænkning præsenterer fem principper for det at tænke kritisk:

  • At tænke klart
  • At fjerne fordomme
  • At tænke i perspektiver
  • At være kritisk
  • At kunne undre sig

Forfatter Christoffer Boserup Skov siger: "Principperne er oplagte at bruge i sin opgaveskrivning som en slags kvalitetssikring. På den måde sikrer man sig, at man argumenterer godt, ser sin problemstilling fra flere perspektiver og er opmærksom på styrker og svagheder i sin opgave."

Kritisk tænkning er både et analyseredsskab og en måde at tænke på, og så kan den anvendes på tværs af fag. Evnen til at tænke kritisk er i øvrigt blevet udråbt som en af de vigtigste kompetencer i det 21. århundrede.


Vis alle nyheder