Inspiration til eksamensforløb i afsætning

Allerede nu står det klart, at eksamen i afsætning sommeren 2021 kun bliver mundtlig.

Læreplanen fastlægger, at grundlaget for den mundtlige prøve i både afsætning A og B er et forløb, der typisk udarbejdes i den afsluttende del af undervisningen. I vejledningen betones det, at forløbet skal dække kernestofområderne bredt, da eleverne skal perspektivere til eksamensforløbet ved den mundtlige prøve. Der er intet krav om forløbets omfang.

Det er et krav, at eleverne udarbejder et skriftligt produkt i tilknytning til eksamensforløbet, fx en synopsis, et notat, en komprimeret forretningsmodel, en poster eller en præsentation.

I Marketing og andre Systime-udgivelser er der masser af ideer og inspiration til eksamensforløbet i afsætning. Hvis du vælger at arbejde med synopsis som produkt, kan eleverne med fordel tage afsæt i strukturen fra erhvervscase, som de jo kender.

Når du skal tilrettelægge eksamensforløbet, kan du finde inspiration i de tværgående cases i Marketing. De lægger alle op til at inddrage en række kernestofområder.

Særligt velegnede er følgende cases:

17. Kampen om kosmetikmarkedet
19. Convenience
20. Too Good To Go
21. Metalwo

Der kan også tages udgangspunkt i forløbet om JYSK.


Vis alle nyheder