México en perspectiva – ny udgivelse til spansk

México en perspectiva handler om kønsroller i det latinamerikanske land Mexico. Hvornår kan vi tale om ligestilling mellem kvinder og mænd? Hvordan er kønsrollesystemet i Latinamerika? Hvorfor er det FN’s 5. verdensmål?

Mexico er ét af de latinamerikanske lande, hvor forskellen mellem kønnene ses tydeligst. Vi har derfor valgt at fokusere på Mexico og den såkaldte machismo, der ses i kulturen, velvidende at den ikke er prototypisk for alle de latinamerikanske lande.

México en perspectiva tager udgangspunkt i spanske videointerviews med mexicanere fra to forskellige generationer, og interviewene og transskriptionerne af samme behandles gennem opgaver, glosetræning og sprogproduktion.

I kommer til at møde kvinder og mænd, unge og ældre, der hver især giver sit syn på kønsrollerne i Mexico. México en perspectiva er en interview- og artikelbaseret udgivelse, der fokuserer på det mexicanske kønsrollesystem set fra forskellige perspektiver såsom børneopdragelse, kultur, religion, politik, traditioner samt juridiske sager. Hvert kapitel kan læses uafhængigt af hinanden, sådan at man som underviser selv kan vælge, hvor mange synsvinkler man ønsker at sætte på emnet.

Alle kapitlerne har en introduktion på dansk, og der følger en række øvelser med til hver afsnit. Disse øvelser er bl.a. glosetræningsøvelser, grammatikøvelser, oversættelsesopgaver, billedbeskrivelsesopgaver, opgaver til den skriftlige eksamen samt en række kreative opgaver. Det sidste kapitel er en teoretisk bearbejdning af machismo-begrebet samt transskriberede interviews. Dette kapitel kan bruges til større opgaver som fx SRO eller SRP.

God fornøjelse!


Vis alle nyheder