Reform-revidering af grundbøger til religion

To grundbøger til religion er blevet reform-revideret: Religionsportalen og Religion – teori, fænomenologi, metode (Religion B) Udgivelserne opfylder nu kravene til læreplan 2017.

Udgivelserne opfylder nu kravene til læreplan 2017.

Forfatterne har bl.a. arbejdet med:

  • Revision af tekstudvalg
  • Implementering af nye øvelser
  • Tilpasning af lærervejledninger
  • Fagets terminologi i lyset af reform 2017
  • Styrkelse af teori- og metode.

Materiale til læreplan 2010

Under Udgået materiale i hver iBog® kan du og dine elever finde den tidligere version af indholdet fra de kapitler, som revideres.

Noter til udgået materiale

Hvis du og dine elever har skrevet noter til sider og afsnit, der nu er udgået, kan I fortsat se dem under Mine Noter i menuen Tilbehør & noter.

Det udgåede materiale og de noter, I måtte have skrevet til materialet, vil være tilgængelige frem til sommeren 2020. Herefter forsvinder de permanent.

Hvis I ønsker at gemme noterne efter dette tidspunkt, skal I downloade noterne som pdf inden.

Papirbøger til læreplan 2017
Religion – teori, fænomenologi, metode (Religion B) udkommer i en ny, reformskarp udgave som papirbog – forventeligt ultimo 2018.


Vis alle nyheder