Egenproduktioner i dansk gør elever til bedre analytikere

Ved at arbejde kreativt og produktivt bliver danskfaget meningsfuldt. Det motiverer gymnasieeleverne og styrker deres samarbejdskompetencer. Vi har talt med forfatterne bag en ny prisvindende iBog®, der lader eleverne bruge sproget og andre udtryksformer til at blive klogere på sig selv og komme tættere på hinanden.

“Det er essentielt at skabe et godt læringsmiljø for eleverne, det giver nemlig basis for indlæring af kernefaglige begreber og perioder”, lyder det fra forfatterne Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt. Med iBogen Kreative produktioner i dansk – en øvebog sætter de to forfattere fokus på skriveglæde og sprog i danskfaget gennem en række varierede, klare og instruktive øvelser.

Forfatterne er begge erfarne gymnasielærere, og de har med succes ladet deres elever arbejde med kreative produktioner i dansk. “Når rammerne er tilstede, får alle elever mulighed for at komme til orde”, udtaler forfatterne og fortsætter “Ved at lade eleverne arbejde med produktioner, bliver de fortrolige med danskfagets genrer, de får en følelse af ejerskab og bliver bedre til at analysere tekster”.

En gruppe elever i 1. g. har til opgave at skabe et visuelt overblik over litteraturhistorien. Der er klare benspænd for fremstilling af de forskellige perioder, og der er tudser, lim og sakse i brug, da en mere kreativ bearbejdning af Magrittes pibe skal markere de enkelte litteraturhistoriske perioders særkende. Kreative produktioner i dansk – en øvebog rummer i alt 32 øvelser, der spænder bredt fra at arbejde med tekster, tidslinjer, collager, oplæg til interviews og dokumentarfilm.

De dage, hvor eleverne kom i mesterlære hos underviseren, hører fortiden til. I dag skal underviseren påtage sig en anden rolle og agere en slags konsulent, der fungerer som facilitator, tovholder, fagekspert m.m. Underviseren skal sætte den didaktiske ramme for opgaven og samtidig være i stand til at træde i baggrunden, når eleverne producerer.

Forfatterne Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt ved prisoverrækkelsen på Bogmessen i Frankfurt.

I udgivelsen lægger forfatterne stor vægt på at hjælpe dig som underviser og dine elever godt i gang med kreative produktioner i danskfaget. iBogen rummer derfor en udførlig vejledning til læreren om, hvordan du kan gribe arbejdet med øvelserne an, og til eleverne findes introduktioner, som hjælper dem til at forstå formålet med øvelserne.

Kreative produktioner i dansk – en øvebog har netop vundet en BELMA GULD-pris ved kåringen af Europas bedste undervisningsmaterialer på bogmessen i Frankfurt den 10. oktober.


Vis alle nyheder