Sådan kan du oprette et SRP-filter

Er du på en iBiblioteksskole, kan du og dine elever oprette et SRP-filter på konto.systime.dk, så temaudgivelser i relevante fag vises. Der er masser er relevante temaudgivelser i fx samfundsfag og historie, som elever med fordel kan inddrage i informationssøgnings- og undersøgelsesfaserne.

Filtrering:

Med flere end 400 iBøger® og dermed læringsressourcer, som dine elever kan søge på tværs i, er mulighederne mange, når eleverne skal researche og finde materiale til deres SRP eller andre projektopgaver.

Der kan være behov for at sortere og afgrænse søgninger, så man får præcis de henvisninger, man har brug for til formålet.

Præciser din søgning:

Søg på flere måder

Brug fx:

” “ til målrettede søgninger på en bestem sammensætning af flere ord.
AND til at kombinere forskellige søgeord.
NOT til at fravælge bestemte ord.
* til at finde flere former af et ord.

Eleverne kan også stjernemarkere ønskede iBøger®.

Stjernemarkering:

Med stjernemarkering får eleverne hurtigt adgang til de markerede udgivelser, der kommer til at ligge øverst.

God fornøjelse med opgaven !


Vis alle nyheder