Så er det tid til valg af studieretning på hhx

Mange spørgsmål kan melde sig hos eleven: Hvor ligger mine faglige styrker? Hvad er mine interesser? Hvad er mine mål og fremtidsplaner? Og helt aktuelt her i oktober: Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Vi peger her på læringsressourcer, værktøjer, øvelser og gode råd i flere Systime-udgivelser med henblik på at støtte og vejlede eleven i netop denne proces.

Hhx-guiden – til studieområdet, især afsnittet om Dit valg af studieretning

Intro til hhx

Studievaner på hhx rummer afsnit om:

Kompetencestjernen: I hhx-guiden til studieområdet kan dine elever arbejde med et Selvevalueringsværktøj:

Med evalueringsværktøjet kan dine elever teste sig selv på følgende fire kompetencer:

  • Karrierekompetencer (uddannelsesvalg og valg af studieretning)
  • Globale kompetencer
  • Innovative kompetencer
  • Digitale kompetencer.

Vis alle nyheder