Kureer’s samfundsøkonomiske opslagstavle: Børnefattigdom

Bekymringen for den stigende ulighed, som man har konstateret i de rige industrilande siden hyperglobaliseringens fremkomst i begyndelsen af 1980’erne, er for længst nået de bonede gulve i OECD og IMF.

Begge organisationer har gennem de seneste år udgivet en række fine rapporter om uligheden og dens konsekvenser for den økonomiske udvikling. Senest har OECD haft fokus på børn, der lever i fattigdom – nemlig i rapporten ’Poor children in rich countries: Why we …

Se mere


Vis alle nyheder