Bæredygtighed er en del af skolens DNA

På Espergærde Gymnasium og HF er klimavenlige og bæredygtige tiltag en del af den daglige undervisning. Vi har talt med lektor Bodil Blem Bidstrup, som i de sidste 10 år har været frontkæmper for skolens grønne omstilling.

Hvor lang tid går der, før det nye ventilationssystem har tjent sig ind? Lærer man egentlig bedre, når indeklimaet er godt? Hvad kan skolen spare, hvis man skifter til LED-belysning, og hvorfor bruge drikkevand i toiletterne, når man kan bruge regnvand?

Disse og mange flere interessante og bæredygtige løsninger arbejder elever og lærere med på Espergærde Gymnasium og HF. Her er bæredygtighed gået i blodet, og ledelsen klapper i hænderne over de økonomiske besparelser, der sætter sine tydelige spor på bundlinjen.

CO2 neutral skole
Det er 10 år siden, at lektor i biologi og engelsk Bodil Blem Bidstrup tog de først skridt mod at gøre Espergærde Gymnasium og HF mere bæredygtig. I dag er den bæredygtige tilgang helt integreret i skolens dagligdag. Her tænker man bæredygtighed ind i både drift og undervisning.
Skolen er i dag CO2-neutral, hvad angår el og varme og helt fri af fossile brændsler. Alt lys er skiftet ud med LED, og solcellearealet på skolens tag er væsentligt udvidet. Det ekstra fokus på energiforbrug har betydet, at skolen sparer flere 100.000 kr. om året.

“Alene det at gå fra det almindelige varmesystem til varmepumper gav os en kæmpe besparelse”, fortæller Bodil Blem Bidstrup, der sammen med pedel Ole Jensen har været initiativtager til projektet. Hun understreger, at det som udgangspunkt er eleverne, der får ideerne, og det er eleverne, der udfører beregningerne.

At lære bæredygtighed
Første skridt i den bæredygtige retning kom, da skolen nedsatte et CO2 udvalg og efterfølgende introducerede et naturvidenskabeligt grundforløb under overskriften: “Kan Espergærde Gymnasium og HF blive CO2 neutralt? Hvad vil du undersøge, og hvordan kan du gribe det an”?

Rammerne er, at investeringen skal have tjent sig hjem i løbet af 10 år, og at der skal ses et fald i energiforbruget, både på bundlinjen og på CO2regnskabet” Fortæller Bodil Blem Bidstrup.

Fra de små til de store ændringer
Skolen startede helt basalt med at sætte bevægelsessensorer op i klasselokalerne, og da det gav et bæredygtigt resultat, blev de også sat op i andre rum. Siden har de bæredygtige tiltag bredt sig som ringe i vandet på skolen. For eksempel viste elevernes beregninger, at det også kunne betale sig at udskifte cirkulationspumperne til det varme vand; det var elevernes undersøgelser af lysforholdene, der resulterede i, at de eksisterende lysstofrør fik LED-rør; og det var elevernes ide og undersøgelser, der endte med at skolen nu har regnvandstoiletter.

Vi bruger et undersøgelsesbaseret undervisningsprincip. Så i stedet for at ledelsen dikterer noget, så er det elevernes ideer, initiativer og tilskyndelser, der sætter processen i gang. Og det resulterer ofte i udførlige beregninger og flotte grafer, som så bliver præsenteret for skolens ledelse, fortæller Bodil Blem Bidstrup.

Samarbejde med DTU
At udskifte et ventilationssystem er kostbart og kompliceret. Alligevel kastede en gruppe elever sig ud i at undersøge og indsamle argumenter for, at skolens ventilationsanlæg burde have den helt store overhaling, efter at flere elever havde klaget over dårligt indeklima i klasselokalerne.

I samarbejde med en specialestuderende fra DTU foretog de forskellige målinger og spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne samt forsøg, hvor nogle elever skulle besvare matematikopgaver i et velventileret rum og et almindeligt ventileret rum.

Med resultaterne i hånden og en pris på et nyt system fra en leverandør lykkedes det CO2-udvalget at få overbevist skolens bestyrelse om, at det på alle måder kunne betale sig at udskifte ventilationssystemet. Så nu er der bl.a sensorer i alle klasserum, der måler CO2 og temperatur.

Bæredygtighed er mere end naturvidenskab

Langt hen ad vejen er det de naturfaglige fag, der kan inddrages i det bæredygtige arbejde. Men også de humanistiske fag bliver inddraget, og elevernes kompetencer inden for bl.a engelsk og design er blevet udfordret.

En større projektopgave var det for eksempel, da en gruppe elever skulle designe et nyt indgangsparti til skolen, som kunne signalere bæredygtighed. Mens eleverne i engelskundervisningen bl.a har skulle udarbejde flere forskellige præsentationer af skolens bæredygtige tilgang på engelsk.

Drift og dannelse
Der er to parallelle spor i Espergærde Gymnasium og HF’s bæredygtighedsprojekt. Det ene er en bæredygtig drift af skolen; det andet er bæredygtighed som en del af elevernes almendannelse. Og de følges umærkeligt ad, også i tidligere tiltag, hvor en flok elever gav sig i kast med at undersøge energiforbrug og tidsspilde ved at bruge offentlig transport, når eleverne skulle på ekskursioner i nærområdet.

De fandt frem til, at nogle specialfremstillede grønne cykler hurtigt ville være tjent ind, samtidig med at det ville spare tid og besvær. Så nu står der et klassesæt punkterfri cykler på skolen, som kan bookes via skemaet. Skolen har også produceret en video, der skal få flere til at tage cyklen frem for bilen.

Se videoen her.

“Vi sidder med fremtidens beslutningstagere, og det fantastiske ved det her projekt er elevernes begejstring og engagement”, fortæller Bodil Blem Bidstrup, der peger på, at det bæredygtige projekt står og falder med, om der er én på skolen, der tager teten og får mobiliseret forskellige folk på skolen til at arbejde sammen – pedeller, lærere, elever og ledelsen.

Varmepumper giver store besparelser

Bodil Blem Bidstrup

Vinder af Energiforums Energi- og miljøpris i 2016
I 2016 vandt Espergærde Gymnasium og HF Energiforums Energi- og miljøpris. Espergærde Gymnasium har i 10 år arbejdet mod større bæredygtighed. På driften har gymnasiet bl.a. oplevet en samlet energibesparelse på 53 % og en samlet vandbesparelse på 50 % pr. år pr. person.

Ingen fossile brændstoffer
Espergærde Gymnasium og Hf’s energi- og ressourceforbrug er blevet reduceret betydeligt via CO2-udvalgets mange tiltag. For at gøre skolen endnu mere bæredygtig købes vindmøllestrøm via RECS-certifikater samt gas baseret på biobrændsler og dermed er gymnasiets varme- og elforbrug helt fri af fossile brændsler.

Kontakt Espergærde Gymnasium og HF
Ønsker du eller din skole at høre mere om Espergærde Gymnasium og HF’s erfaringer med grøn og bæredygtig skole, så er du velkommen til at kontakte Bodil Blem Bidstrup mobil 61201654 eller pedel Ole Jensen 21266221, som begge meget gerne deler ud af deres viden.

Regnvand anvendes til skolens toiletter

Vis alle nyheder