Mange 1. g’er kommer fra et stærkt digitalt skolemiljø

For de 1. g’er, der i sidste uge havde deres første skoledag, er Google docs, regneark og powerpoints, fablab og digitale læremidler for de flestes vedkommende naturlige redskaber i det daglige skolearbejde.

I 2012 afsatte staten en pulje på 500 millioner kroner som en særlig indsats for at styrke it i folkeskolen. Formålet med puljen var at understøtte udviklingen og brugen af digitale læremidler. Indsatsen, som løb frem til 2017, har haft markant betydning for folkeskoleelevers digitale kompetencer. Og det har skærpet elevernes forventninger til, hvad de møder, når de skal videre til en ungdomsuddannelse.

Det kan godt bekymre en rektor og kommende aftager af de folkeskoleelever, for hvem der ingen forskel er på den almindelige og den virtuelle virkelighed.

“Der sker så meget på grundskoleniveau, og vi bliver pustet i nakken. For når vi skal tage over og modtage de elever, der har været vant til digitale læremidler, digitale værktøjer, fablab og teknologiforståelse, så skal vi være klar til at tage dem op på næste niveau”, siger Lena Søllingvraa Lindblad, rektor på Randers HF & VUC.

Også Rasmus Pöckel, der til dagligt er uddannelsesleder på Odder Gymnasium, mærker suset fra de unge mennesker, når de starter i 1. g.

“Vi kan mærke, hvor hurtigt det går. For få år siden startede vi med at fortælle de unge, hvordan de downloadede et Google Drev. I dag griner de og siger, at de har tre. Det går bare mega stærkt. Programmering, teknologiforståelse og digitale værktøjer er deres virkelighed”, siger han.

Læs artiklen i sin fulde længe: Mange 1. g’er kommer fra et stærkt digitalt skolemiljø


Vis alle nyheder