Sammenhængen mellem social tillid, økonomisk lighed og udbredelsen af deleøkonomien

Om dette iForløb

  • Dette iForløb henvender sig især til:Samfundsfag
  • Tidsramme:4 lektioner
  • Læringsforudsætninger:

    • Lad eleverne læse kapitler 2.1 og 2.2 forud for forløbet, så de forstår hvad der menes med begrebet.
    • Kapitel 7.1 og 7.2 indeholder centrale forudsætninger for forståelsen af begreberne tillid og social tillid.

  • Læsestof:Kapitel 8: Social tillid og velfærdsmodeller
  • Redskaber:Statistisk materiale "Our World in Data".
  • Produkt:Lad evt. eleverne lave et oplæg eller en kort video, hvor en af ovennævnte sammenhænge fremgår. Eleverne kan, med udgangspunkt i bogens cases undersøge, hvorfor visse deleøkonomiske platforme har langt større appeal og relevans i samfund omfattet af den liberalistiske velfærdsmodel, end i samfund omfattet af den universelle velfærdsmodel.