Bogføring

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag: Erhvervsøkonomi

Dette iForløb er en del af en række forløb til faget erhvervsøkonomi.

iForløbet Bogføring er udviklet til faget erhvervsøkonomi på C-niveau på EUD/EUX og til grundlæggende regnskabsforståelse. Peg på forløbet til elever, der er særligt udfordret i forhold til forståelse af regnskabets opbygning

Tid:

Afsæt 4-6 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Bogføring kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof:

iForløbet Bogføring fokuserer på at understøtte følgende kernestof fra erhvervsøkonomi:

  • anvende og skelne mellem regnskabsmodeller

  • anvende og kommentere relevante nøgletal ved analyse af regnskaber

Læringsressourcer:

iForløbet Bogføring peger ind udgivelsen

  • Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.