Momssystemet

Om dette iForløb

Målgruppe: Grundforløbet på merkantile eud/eux forløb

Fag: Erhvervssøkonomi på C-niveau

Tid: Afsæt 2-3 lektioner til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Momssystemet er en introduktion og forudsætter ikke nødvendigvis, at eleverne har arbejdet med området tidligere.

Kernestof:

iForløbet Momssystemet fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Erhvervsøkonomi C til merkantile eux forløb:

  • Handelsregning

Læringsressourcer:

iForløbet Regnskabsanalyse peger ind i udgivelsen: Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.