Socialt entreprenørskab – X-perimentet

Om dette iForløb

Kernestof

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Værditilbud og værdiskabelse
 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
 • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
 • Tendenser og aktualitet: Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
 • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
 • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed

Centrale teorier og modeller

 • Entreprenørskab
 • Socialt entreprenørskab
 • Forretningsmodeller

Omfang

 • 6-8 timer a 60 min

Grad af elevautonomi

 • Lav/mellem