Socialt entreprenørskab – X-perimentet

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

  • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Værditilbud og værdiskabelse
  • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
  • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
  • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
  • Tendenser og aktualitet: Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller

Faglige mål

  • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
  • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
  • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed

Centrale teorier og modeller

  • Entreprenørskab
  • Socialt entreprenørskab
  • Forretningsmodeller

Omfang

  • 6-8 timer a 60 min

Grad af elevautonomi

  • Lav/mellem