Innovation og samfund

Om dette iForløb

Kernestof

  • Samfundsmæssige forhold: Innovations betydning på samfundsniveau
  • Samfundsmæssige forhold: Faktorer der fremmer og hæmmer innovation nationalt og globalt

Faglige mål

  • Eleven skal kunne afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.
  • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed.
  • Eleven skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre fag.

Centrale teorier og modeller

  • BNP og velstand
  • Måling af innovationsaktiviteter
  • Faktordrevne, effektivitetsdrevne og innovationsdrevne økonomier
  • Porters diamantmodel
  • Velfærdsstat og konkurrencestat

Omfang

  • 6-8 timer a 60 min

Grad af elevautonomi

  • Lav/mellem