Demokrati

Om dette iForløb

Målgruppe: EUX

Fag: Samfundsfag - niveau C

Tid: Afsæt 4 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Demokrati kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof:

iForløbet Demokrati fokuserer på følgende faglige mål fra Samfundsfag:

  • Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemer

Læringsressourcer:

iForløbet Demokrati peger ind i udgivelsen:

  • iSamf

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.