nyheder

Af Thomas Søgaard Boström og Lasse Gammelgaard
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog® galskabilitteraturen.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog

Galskab i litteraturen er først og fremmest rettet mod danskfaget i de gymnasiale uddannelser, men indeholder desuden oplagte muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde med psykologi, billedkunst, samfundsfag og biologi.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Leila Al-Zagheer Solgaard og Knud Øllgaard
Anne Weile (red.)

Lær dansk med tv-serier

iBog®: laerdanskmedtvserier.systime.dk

En udgivelse bestående af en række undervisningsforløb, der gør det muligt at lære dansk med udgangspunkt i TV-serier.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Nicolai Rekve Eriksen
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog®: eksamensgenrernedanskstx.systime.dk
Bog

Eksamensgenrerne dansk stx giver en overskuelig præsentation af de skriftlige genrer og af de delelementer, der udgør de enkelte genrer. Bogen indeholder desuden anvisninger og forslag til, hvad man skal gøre – og ikke bør gøre – når man vil nå ud til sin læser på en både genre- og formidlingsbevidst måde.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Anders Østergaard
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog®: guidetilskriftligdanskihf.systime.dk
Bog

Guide til skriftlig dansk i hf er hf-elevens guide til at arbejde med skrivning gennem hele hf- forløbet. Bogen imødekommer de tanker, der ligger i den ny læreplan og ændringer af skriftlig eksamen.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Tina Jensen
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog®: danskipraksis.systime.dk
Bog:

Dansk i praksis giver konkrete idéer til, hvordan man med afsæt i den nye linje-struktur på hf kan arbejde med danskfaget i en praksis- og anvendelsesorienteret kontekst.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

På vej

Af Barbara Bilbrough Illum og Rune Staun Søndergaard
Claus Holst (red.)

iBog®: textur.systime.dk
Bog

Textur – tekstarbejde i dansk er et nytænkt grundbogssystem til danskfaget på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen har fokus på det sammenhængende danskfag og er bygget op af en række forløb, der arbejder integreret med tekst, teori og metode; litteratur, sprog og medier og med skriftlighed og praktiske øvelser.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Astrid Hellerup Madsen og Sanne Bjerre-Hyldgaard

iBog® guidetilskriftligdanskhtx.systime.dk
Kommer også som trykt bog

Guide til skriftlig dansk htx/eux giver en indføring i de skriftlige genrer på htx og eux.

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Anne Haugaard Thomsen og Annette Düring Nielsen

iBog® guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk
Kommer også som trykt bog

Guide til skriftlig dansk hhx/eux giver en indføring i de skriftlige genrer i dansk på hhx og eux.

Andet til faget

Træn dansk

Af Anna Lise Jeppesen Mackenhauer og Anne-Mette Pedersen

iBog®: traendansk.systime.dk

Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Udgivelsens materiale er bygget op omkring 7 temaer, som tager udgangspunkt i kursisternes og underviserens verden: Hvem er vi? – Vores familie – Vores krop – Vores bolig – Vores arbejde – Vores fritid og Vores kultur.

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Grundbog til medier i dansk

Af Tomas Bjørn Pedersen
Peter Jensen (red.)

iBog® grundbogtilmedieridansk.systime.dk

Grundbog til medier i dansk giver eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser forudsætninger for at kunne analysere og perspektivere film, tv, og video.

En grundtanke i udgivelsen er at anskue samspillet imellem fiktive og faktabaserede fremstillingsformer i sprog og levende billeder i et mediehistorisk perspektiv.

Læs meresystimeNyt

Kreative produktioner i dansk – en øvebog

Af Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt.
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog® kreativeproduktioneridansk.systime.dk

Kreative produktioner i dansk – en øvebog sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder for at bygge bro mellem elever, lærer og fag i klasserummet.

Udgivelsen indeholder 32 meget varierede, klare og instruktive øvelser fordelt på danskfaglige perspektiver.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem

Af Mikael Skou Hougaard Jørgensen
Peter Jensen (red.)

iBog® danskoghistorie.systime.dk
Bog 170 sider

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem er en tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven. Den kan også bruges enkeltfagligt og i forbindelse med andre større opgaver på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen tager udgangspunkt i det håndgribelige tema steder.

Eksistentialisme i dansk

Af Liselotte Henriksen
Rasmus Tranum Kristensen (red.)

iBog® eksistentialismeidansk.systime.dk
Bog 150 sider

Eksistentialisme i dansk gør begrebet eksistentialisme konkret og vedkommende i en danskfaglig sammenhæng. Denne iBog® giver eleverne et klart og kronologisk overblik over eksistentialismen i fire perioder – fra Kierkegaard frem til senmoderne tænkere som Giddens, Goffman og Meyrowitz.

Dansk på ny (Læreplan 2017)

Af Anette Hauge Nielsen, Brith Dalgaard Nielsen, Christian Schumacher, Julie Baden Korch-Frandsen, Karin Jeppesen, Maria Katrine Staugaard Lindequist og Michael Balle Jensen
Claus Holst (re
d.)

iBog® danskpaany.systime.dk (Læreplan 2017)

Eleverne møder i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, hf eller en erhvervsuddannelse et nyt og anderledes danskfag. Dansk på ny er elevernes guide i grundforløbet og resten af 1. g på stx, hhx og htx, i 1. hf eller i GF1 på eud.
Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Håndbog til dansk

Af Ole Schultz Larsen
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog® hbdansk.systime.dk
Bog 356 sider, 4. udgave

Håndbog til dansk er en værktøjskasse og et opslagsværk til eleverne, så de kan oparbejde et fagsprog og anvende relevante metoder i det faglige arbejde.

Udgivelsen er begrebsmæssigt opdateret i forhold til læreplan 2017 og suppleret med et kapitel, der introducerer til arbejdet med sociale medier og blogs. Der er bl.a. fokus på normer, høflighedsprincipper og argumentation på nettet. Desuden er der tilføjet et nyt afsnit om fake news og clickbait.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Litteraturhistorien – på langs og på tværs

Af Tinne Serup Bertelsen, Barbara Kjær-Hansen og Peter Kennebo (red.)

iBog® litthist.systime.dk
Bog 294 sider, 2. udgave

Litteraturhistorien – på langs og på tværs er en let tilgængelig og overskuelig litteraturhistorie i to dele: på langs i det historiske forløb og på tværs af genrer.

Udgivelsen indeholder teksteksempler og illustrationer og det litteraturhistoriske stof formidles i et enkelt og nutidigt sprog i korte afsnit. Kapitlerne kan læses i deres helhed, men de enkelte afsnit kan også læses som selvstændige enheder. Denne iBog® rummer oplæsninger af en række af de citerede tekster samt arbejdsspørgsmål til alle kapitler, der f.eks. kan bruges ved repetition.

De seneste fem års litteratur

Af Brian Andreasen, Katrine Haaning, Peter Jensen og Peter Kennebo

iBog® 5aarslitt.systime.dk
Bog Fem års litteratur 2010-2014, 248 sider

De seneste fem års litteratur præsenterer den nyeste danske og nordiske litteratur med tekster i mange forskellige genrer.

I forbindelse med reformen er udgivelsen opdateret med 11 spændende tekster fra bogsæsonerne 2015 og 2016 af både etablerede og debuterende forfattere. Opgaverne i tilknytning til teksterne har fokus på at integrere litteratur- og sprogdimensionerne i faget og på at lade eleverne arbejde med kreative kompetencer.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Litteraturens huse

Af Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken

iBog® litteraturenshuse.systime.dk
Bog 587 sider

Litteraturens huse indeholder kommenterede litterære tekster fra alle perioderne i den danske litteraturskat – med indspark fra verdenslitteraturen – lige fra den norrøne digtning frem til teksterne fra det nye årtusinde.

Udgivelsen præsenterer tekster af alle kanonforfattere og indeholder de fleste litterære genrer med nogle af de ypperste udøvere.

Udgivelsen er opdateret til læreplan 2017 med bl.a. vejledninger i, hvordan kompetencerne i den nye reform kan integreres i danskfaget.

Andre relevante udgivelser

Sproget arbejder

Af Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Christian Kock
Christian Schumacher (red.)

iBog® sproget.systime.dk
Bog 160 sider

I Sproget arbejder kædes sproglige, mediemæssige og historiske perspektiver sammen. Forfatterne fokuserer i kapitlet "Fra brev til blog" på arbejdet med sociale medier og har nu udbygget udgivelsen med et afsnit om holdningsbloggen.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Netværker

Af Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang
Kirsten Nordentoft (red.)

iBog® netvaerker.systime.dk

Nytænkende bud på hvordan man kan arbejde med medier og medietekster i danskfaget.

Hvad er digitale medier? Hvordan skal vi læse dem? Og hvordan skal vi arbejde med dem i dansk? Hvilke analysemetoder og fortælleteknikker kan vi bruge til at forstå og begå os blandt de digitale værker og netværker?

Det giver Netværker et bud på. Via tre indgangsvinker – fortælling, sprog og kommunikation – bliver digitale medier og medietekster underlagt danskfaglige metoder og sat ind i en mediedannelsesmæssig kontekst.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

I danskkapitlet kigger vi på, hvordan skakspillet er blevet brugt i litteraturen. I Stefan Zweigs Skaknovelle, dykker vi ned i menneskesindet og nazismens rædsler ved hjælp af skakspillet, der anvendes som metafor. Novellen er optrykt i sin helhed I danskkapitlet kan du også læse om skak som motiv og allegori i politik og litteratur, og vi analyserer en klassiker i verdenslitteraturen,

Skakspillet har leveret mange metaforer, og derfor kan man sætte sin modstander skakmat i mere end en forstand. I litteraturen er skakbegreber også blevet brugt som udvidede metaforer. I Peter Dürrfelds roman Kandidaten bruges skakbegrebet ”opposition” til at beskrive enspænderen Peter Trøsts forhold til omverden. Her kan læseren selv afprøve begrebet, hvilket afdækker nye lag i den litterære analyse.

Dit digitale danskfag – 58 iBøger®

  • Over 1.000 tekster
  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til dansk

Se alle udgivelser til dansk på shop.systime.dk