Økonomiske analyser

Om dette iForløb

Målgruppe: Studieåret på EUX-merkantil

Fag: Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tid: Afsæt 3-4 lektioner til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Økonomiske analyser er en introduktion og forudsætter ikke nødvendigvis, at eleverne har arbejdet med området tidligere.

Kernestof:

iForløbet Økonomiske analyser fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Virsomhedsøkonomi B til merkantile eux forløb:

  • Analyse af virksomhedens økonomiske udvikling

Læringsressourcer:

iForløbet Økonomiske analyser peger ind i udgivelsen: Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018)

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.