Rentabilitetsanalyse – Virksomhedsøkonomi

Om dette iForløb

Målgruppe: Studieåret på EUX-merkantil

Fag: Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tid: Afsæt 5-6 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Rentabilitetsanalyse er en introduktion og forudsætter ikke nødvendigvis, at eleverne har arbejdet med området tidligere.

Kernestof:

iForløbet Rentabilitetsanalyse fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Virsomhedsøkonomi B til merkantile eux-forløb:

  • Analyse af virksomhedens økonomiske udvikling

Læringsressourcer:

iForløbet Rentabilitetsanalyse peger ind i udgivelsen: Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018).

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.