Liv i universet

Om dette iForløb

Målgruppe: Fysik på B- eller A-niveau (men vil også kunne laves på C-niveau - brug da de tilsvarende afsnit i FysikCbogen).

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 4-5 moduler á 90 minutter.

Faglige mål:

-kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

Kernestof:

-Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener

Supplerende stof:

-aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger

Forudsætninger: Forløbet kræver ikke forudgående behandlig af andre fysikfaglige emner..

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • FysikABbogen 1 iBog
  • Exoplaneter iBog
  • exoplanet.eu, exoplanets.org, exoplanetarchive.ipac.caltech.edu

Didaktik: Forløbet veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Det afsluttende produkt er en selvvalgt produktion (populærvidenskabelig artikel, podcast, "Viden Om"-video, ...) om et selvvalgt delemne inden for forløbets emner.