The American Dream

Om dette iForløb

Målgruppe: stx, hf, hhx og htx

Fag:

 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik

Tid:

Afsæt ca. 15-20 lektioner til forløbet alt efter lektionslængde.

Forløbet kan laves kun til engelsk ved at fjerne samspillet med samfundsfag og matematik. Så vil forløbet være på ca. 10 -13 lektioner alt efter lektionslængde.

Niveau/placering:

Slutningen af 1.g eller starten af 2.g

Kernestof/faglige mål:

 • Væsentlige historiske og samfundsmæssige forhold i USA
 • Genremæssig variation - skønlitteratur, taler, sagprosa, artikler
 • Kildekritik
 • Faglig læsning af tekster i samspil med andre fag
 • Velfærdsmodeller i samfundsfag
 • Matematik: Gini-koefficient, deskriptiv matematik (Lorenzkurven)

Læringsressourcer:

iForløbet The American Dream peger ind i følgende udgivelser:

 • Worlds of English
 • The English Handbook
 • New American Frontiers
 • SamfNuB
 • Matsamf

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring og tværfagligt samarbejde. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.