Religionshistorie

Om dette iForløb

Forløbet giver eleverne overblik over den formative periode, den historiske udvikling og de centrale forestillinger i jødedom, kristendom, islam og buddhisme.

Forløbet kan bruges på religion C som en introduktion til religionerne i starten af skoleåret, som repetition i slutningen af skoleåret eller som genopfriskning efter sommerferien i starten af et religion B- forløb.

Målgruppe: Religion C og B

Tidsforbrug: 6 lektioner à ca. 90 min.

Faglige mål og kernestof: Forløbet giver elevene indsigt i grundlæggende sider ved jødedom, kristendom, islam og buddhisme, herunder religionernes formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i dansk og international sammenhæng.

Forløbet træner elevernes evne til at disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi.

Læringsressourcer: Forløbet anvender materialer fra følgende iBøger: "Grundbog til religion C", "Buddhisme - introduktion og tekster", "Kampen for det gode samfund", "Kultur og samfund" og "Begrebsnøglen til religion"

Didaktik: Forløbet er lektiefrit, opgavebeskrivelserne er henvendt til eleverne, og læreren kan lade nogle eller alle forløbets lektioner afvikle som virtuel undervisning, som projektarbejde eller andre former for selvstændigt arbejde.