Flyt fokus fra rettearbejde til målrettet indsats

Screening er et online værktøj, som lærere og vejledere kan bruge til at afdække elevers og kursisters færdigheder og faglige niveau. Elevers og kursisters styrker og svagheder testes online, og læreren kan se resultaterne med det samme.

Med Screening:

 • tester du dine elever online
 • slipper du for rettearbejdet
 • kan du se resultater og få visuelt overblik
 • arbejder du målrettet med evaluering og indsatsområder.

Gratis prøveadgang til lærere og læsevejledere
Som lærer eller læsevejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet inden evt. køb, eller hvis du bare vil orientere dig i materialet.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang.

Systime screening har årligt mere end 50.000 brugere fordelt på avu, hf, hhx, htx og stx. Materialet er udviklet og testet af erfarne gymnasielærere og læse- og matematikvejledere.

Se mere på screening.systime.dk

Se også Vejledning og support til Screening:

 1. Sådan bruger du Screening
 2. Screeningspakker– Indhold
 3. Opfølgende materiale til Screening

Slip for rettearbejdet online

 • Opret og sammensæt din test
 • Test eleverne
 • Se resultaterne

Resultatvisninger

 • Antal fejl og rigtige svar i procent
 • Søjlediagram
 • Cirkeldiagram
 • Kompetencespind
 • Gruppeoverblik
 • Eksport til regneark

Arbejd målrettet med evaluering og indsatsområder

Undervisere og vejledere kan aflæse kursisternes resultater direkte og give individuelle kommentarer. Med hjælpelærer-funktionen kan testresultater nemt deles med kolleger. En hjælpelærer kan også give kommentarer til tests.