Deutsche Frauenschicksale

Om dette iForløb

Målgruppe: stx, hf, hhx

Fag: Tysk

Tid: Afsæt ca. 10-15 lektioner til forløbet alt efter lektionslængde.

Niveau/placering: 2. g

Kernestof/faglige mål:

  • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse samt en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • Fokus på både receptive og produktive færdigheder

Læringsressourcer:

iForløbet Deutsche Frauenschicksale peger ind i følgende udgivelser:

  • Dein Deutschland
  • Niemals vergessen

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.